vat e-commerce_sklep internetowy

Początek lipca przyniósł duże zmiany dla właścicieli sklepów internetowych, kiedy to weszła w życie nowelizacja ustawy o VAT. Zmieniła ona zasady dotyczące poboru oraz rozliczania VAT w transgranicznym handlu elektronicznym B2C. Nowe przepisy, znane jako Pakiet VAT e-commerce, to wynik wdrożenia przez Polskę rozwiązań przewidzianych w unijnym pakiecie e-commerce. Co się zmieniło? Odpowiadamy w artykule.

Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż na odległość (WSTO)

Wszyscy przedsiębiorcy, którzy prowadzą sprzedaż wysyłkową, od 1 lipca objęci są zasadami wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość (WSTO). W jej ramach wprowadzono jednolity limit sprzedaży na odległość na terenie całej UE, który wynosi 10 tys. euro netto (łączna wartość sprzedaży dokonanej na terytorium wszystkich państw członkowskich). Co to oznacza dla właścicieli sklepów internetowych w Polsce? Do wysokości 10 tys. euro mogą oni rozliczać VAT w Polsce według obowiązującej stawki. Natomiast jeżeli przekroczą ten limit, mają obowiązek rejestracji dla celów VAT i rozliczania VAT w kraju, do którego wysyłane są towary.

Do 30 czerwca 2021 r. funkcjonował model „sprzedaży wysyłkowej”. Polegał on na tym, że każdy kraj członkowski UE ustalał własny próg sprzedaży w dopuszczalnym przedziale od 35 tys. euro do 100 tys. euro, którego przekroczenie skutkowało obowiązkiem rozliczania VAT na terytorium danego kraju.

Przykładowo, jeśli właściciel polskiego sklepu internetowego sprzedawał swoje towary do konsumentów w Niemczech i wartość tej sprzedaży przekroczyła obowiązujący tam próg 100 tys. euro, miał on obowiązek zarejestrować się w Niemczech jako podatnik VAT oraz rozliczać VAT z tytułu tej sprzedaży według niemieckich stawek. Do czasu przekroczenia tego progu mógł natomiast stosować polskie stawki VAT i rozliczać się wyłącznie w Polsce.

W związku ze sprzedażą wysyłkową wielu przedsiębiorców odprowadzało VAT ze sprzedaży zagranicznej we własnym kraju, co sprawiało, że podatek należny trafiał do rodzimego fiskusa, a nie do tych państw, w których faktycznie miała miejsce sprzedaż.

One Stop Shop – ułatwienie w rozliczaniu VAT

Dużym ułatwieniem dla branży e-commerce jest kolejna nowość, jaką jest procedura One Stop Shop. Umożliwia ona raportowanie wszystkich transakcji wysyłkowych w ramach UE w jednej, składanej kwartalnie, elektronicznej deklaracji VAT. Dzięki temu właściciele sklepów internetowych, którzy sprzedają swoje towary również za granicę, nie muszą rejestrować się dla celów VAT we wszystkich krajach, do których są one wysyłane. W ramach procedury One Stop Shop deklarację VAT składa się tylko w państwie, w którym podatnik ma siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Co jednak ważne, do rozliczenia VAT stosuje się stawki obowiązujące w kraju konsumenta.

Korzystanie z procedury nie jest obowiązkowe. Warto mieć jednak świadomość, że jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na to rozwiązanie, musi deklarować i płacić podatek w ramach OSS dla wszystkich usług i dostaw, które są przedmiotem tej procedury.

Dla kogo OSS?

W ramach One Stop Shop można rozliczyć VAT nie tylko z tytułu sprzedaży towarów ale również z tytułu świadczenia wszystkich kategorii usług. Obowiązują jednak dwie procedury, unijna i nieunijna, które skierowane są do różnych podmiotów.

Procedura unijna OSS przeznaczona jest dla podatników, którzy:

  • mają siedzibę działalności na terenie UE, dokonują wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO) oraz świadczą usługi dla konsumentów,
  • nie mają siedziby na terenie UE, ale dokonują dostaw w ramach WSTO,
  • ułatwiają dostawy w ramach WSTO (interfejsy elektroniczne) i dostawy krajowe (niezależnie od kraju siedziby – UE lub kraje trzecie).

Procedura nieunijna OSS przeznaczona jest natomiast wyłącznie dla podatników, którzy mają siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności poza terytorium UE, ale świadczą usługi na rzecz konsumentów na terytorium państwa członkowskiego.

Pakiet e-commerce a import

Jeżeli importujesz towary do Unii Europejskiej, pakiet e-commerce przyniósł kilka zmian także dla Ciebie. Od lipca przestało obowiązywać zwolnienie VAT dla małych paczek (wartość niższa niż 22 euro). Oznacza to, że podatek trzeba teraz odprowadzać od każdej paczki, która trafia do UE. Jest jednak jeden wyjątek. Jeżeli przedsiębiorca korzysta z systemu importowego One Stop Shop (IOSS), może stosować zwolnienie dla paczek o maksymalnej wartości 150 euro.

Czy warto korzystać z nowych rozwiązań prowadząc sklep internetowy?

Z jednej strony ujednolicenie i obniżenie progu dla sprzedaży na odległość sprawia, że po stronie wielu, nawet niewielkich sklepów internetowych powstanie obowiązek rejestracji do VAT w szeregu państw członkowskich Unii Europejskiej. To pociąga za sobą dodatkowe koszty związane z rozliczeniem VAT, obsługą administracyjną, księgową i prawną w tych krajach.

Z drugiej jednak strony, rozszerzenie systemu OSS umożliwia podatnikom rozliczanie całej sprzedaży na odległość w jednej deklaracji, składanej w jednym tylko państwie członkowskim UE. Co więcej, podatki zapłacone przez przedsiębiorców korzystających z procedury OSS, należne poszczególnym państwom, w których ma miejsce sprzedaż na rzecz konsumentów, są przekazywane przez organy tego państwa, w którym dany podatnik dokonuje rozliczenia VAT.

Skorzystanie ze wskazanych udogodnień może być zatem atrakcyjne dla wielu polskich przedsiębiorców, w szczególności tych, którzy rozwijają swoją sprzedaż internetową i nie prowadzą działalności opodatkowanej poza Polską. Zmiany w zakresie przesyłek o małej wartości mogą mieć natomiast pozytywny wpływ na konkurencyjność towarów pochodzących z UE i tym samym na rozliczenia, w tym podatkowe, przedsiębiorców unijnych.

SHOPPING BAG (0)

Zadaj pytanie