kopiowanie regulaminu sklepu internetowego

Nowe sklepy internetowe powstają i rosną w ostatnim czasie jak grzyby po deszczu, bo konsumenci przerzucili się z zakupów stacjonarnych na zakupy online, które można zrealizować bez wychodzenia z domu.

Choć ogólny wzrost zainteresowania zakupami online to dobry znak dla branży, to pojawiające się na rynku nowe podmioty, motywowane chęcią szybkiego rozpoczęcia sprzedaży, nie przykładają niestety dużej wagi do prawnych aspektów funkcjonowania sklepu, co może wiązać się dla nich z negatywnymi konsekwencjami.

Niepokojącą praktyką jest kopiowanie regulaminów czy polityk prywatności innych, istniejących już sklepów internetowych. Nowe podmioty, kuszone brakiem kosztów i szybkością działania, przeklejają regulaminy na swoje strony, niekiedy nawet ich nie czytając, zmieniając tylko nazwę sklepu w nagłówku.

Niestety takie działania mogą wiązać się z negatywnymi konsekwencjami, nie tylko ze strony sklepu, którego treści zostały skopiowane, nie tylko w relacjach z klientami, ale także przed organem ochrony konkurencji i konsumentów – Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Regulamin regulaminowi nie równy

Regulamin sklepu internetowego to kluczowy dokument opisujący sposób działania sklepu i prowadzenia sprzedaży online. Z prawnego punktu widzenia, regulamin sklepu to także umowa łącząca sprzedawcę oraz klientów. Każdy przedsiębiorca świadczący usługi drogą elektroniczną i prowadzący sprzedaż online zobowiązany jest do przygotowania i udostępnienia takiego regulaminu. Więcej o tym jak przygotować dobry regulamin sklepu internetowego pisaliśmy tutaj. Jeżeli nadal nie jesteś pewien, jak stworzyć swój regulamin – zachęcamy do skorzystania z naszego wzoru, który dostępny jest na stronie: regulamin sklepu internetowego.

Treść regulaminu jest też sposobem na spełnienie szerokich obowiązków informacyjnych wobec konsumenta, do czego zobowiązany jest każdy sprzedawca. Zakres i treść tych obowiązków może być różna dla każdego sklepu internetowego, dlatego kopiowanie rozwiązań konkurencji nie jest najlepszym rozwiązaniem i wcale nie daje Ci pewności prawnej, a wręcz przeciwnie – może ściągnąć na Ciebie negatywne konsekwencje.

Regulamin każdego sklepu internetowego to nie tylko dokument prawny, ale też swoista instrukcja jego działania, opisująca jego elementy oraz zasady funkcjonowania i realizacji zamówień. Wszystkie te elementy mogą różnić się od tego, jak zostały opisane w innym sklepie, chociażby ze względu na to:

  • jakie produkty sprzedaje sklep (np. odzież, produkty spożywcze czy elektronika),
  • w jakim modelu biznesowym działa (np. model magazynowy, czy droppshipiing),
  • jakie są dostępne formy dostawy czy płatności,
  • czy sklep działa też w modelu rezerwacyjnym.

Już w tym zakresie widać, że kopiowanie czyjegoś regulaminu nie jest racjonalnym działaniem – i tak poszczególne treści powinny być zweryfikowane i dostosowane. Kopiując treść regulaminu innego sklepu internetowego, możesz być w zasadzie pewny, że część zapisów nie będzie pasować do Twojego sklepu i może wiązać się dla Ciebie z negatywnymi konsekwencjami.

Uważaj na klauzule abuzywne

Jak już pewnie wiesz z naszych innych wpisów, postanowienia regulaminu sklepu internetowego nie mogą pogarszać sytuacji konsumenta, w stosunku do tej, która przysługuje mu na podstawie obowiązujących przepisów. Pamiętaj, że prawa konsumenta to bardzo istotny i wrażliwy wątek sprzedaży przez Internet. Czym są klauzule abuzywne? Naruszają prawa konsumenta, wprowadzają go w błąd lub ograniczają jego ustawowe uprawnienia. Przykłady takich klauzul możesz znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w tzw. rejestrze klauzul.

W przypadku zidentyfikowania przez UOKIK stosowania przez sklep takiej klauzuli, sprzedawca może być obciążony karą finansową w wysokości nawet do 10 procent obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary.

Mimo to w praktyce regulaminy sklepów internetowych niestety często zawierają tzw. niedozwolone klauzule umowne. Dlatego kopiując treści od innego sprzedawcy, nie możesz mieć pewności, że nie narażasz siebie na ryzyko i niepotrzebne problemy.

Być może i tak będziesz musiał zapłacić

Niezależne od powyżej opisanych negatywnych konsekwencji kopiowania treści prawnych innych sklepów internetowych, takie działanie może zostać uznane za naruszenie autorskich praw majątkowych do tych treści, a niezależnie jako czyn nieuczciwej konkurencji.

Kopiowanie regulaminu sklepu internetowego innego podmiotu to w praktyce nielegalne kopiowanie czyichś treści. Właściciel sklepu, którego treści zostały skopiowane, ma szereg narzędzi prawnych, żeby dochodzić swoich praw. Może między innymi żądać od Ciebie zaniechania naruszenia (czyli w praktyce zaprzestania korzystania z cudzego regulaminu), ale także naprawienia wyrządzonej szkody (np. poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione, co w przypadku celowego skopiowania ma miejsce – trzykrotności takiego wynagrodzenia, które musiałbyś zapłacić, gdybyś chciał legalnie korzystać z czyichś treści).

Niezależnie od prawa autorskiego, skopiowanie cudzej dokumentacji może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji, ponieważ wykorzystujemy treści (i poniekąd nakład pracy, za który ktoś zapłacił) bez jego zgody. Dlatego przedsiębiorca, którego regulamin został skopiowany, może dochodzić podobnych roszczeń również z tego tytułu.

Jeśli chcesz uniknąć opisanych wyżej negatywnych konsekwencji i szukasz dobrych podstaw prawnych dla funkcjonowania Twojego sklepu – zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i zakupu poszczególnych treści. Pełny pakiet dokumentów, w tym sprawdzony regulamin sklepu internetowego, możesz kupić tutaj.

SHOPPING BAG (0)

Zadaj pytanie